امتحان یه وسیله است

نمره دست استاده 

یه وقت خودتو از اینترنت ندازی بشینی درس بخونیا


تگ:
رقص مرگ ^_^

خدایا 

.

.

.

اخه چاقیم شد استعداد؟؟؟کرمتو شکر

 


تگ:
رقص مرگ ^_^

دقت کردین وقتی گوشیه ادم زنگ میخوره

 

همه گوشاشون تیز میشه؟اماوقتی تلفن خونه

 

زنگ میخوره همه خودشونو میزنن به کر بودن

 

زنگ خونه که همه دیگه فلج مادرزاد میشن!!


تگ:
رقص مرگ ^_^

جدید ترین تعریف زن :زن موجودی است

 

لجباز که رضاشاه را در کشف حجاب

 

و جمهوری اسلامی را در حفظ حجاب ناکام کرد ...


تگ:
رقص مرگ ^_^

دم در مسجد نوشته بود اگه از گناه خسته شدی وارد مسجد شو

زنه رفت زیرش نوشت اگر هم نه که با شماره ی زیر تماس بگیر!!!!!!

 


تگ:
رقص مرگ ^_^

خنده بر هر دردی دواس

.

.

.

.

به غیر اسهال بخندی کار تمومه..

 


تگ:
رقص مرگ ^_^
سَلامتــے خــــ♥ــــودم 

چہ باشم چہ نباشم

 

هیچڪس واسَش مٌهم نیستخنده

تگ:
رقص مرگ ^_^

ما از اوناشیم که همه رو به راه راست هدایت میکنیم بلکه راه خودمون خلوت شه


تگ:
رقص مرگ ^_^

به جان مادرم قسم میخورم نظر بدم 

.

.

.

.

حالا که قسم خوردی باید نظر بدی 


تگ:
رقص مرگ ^_^

انچه که برای خود نمی پسندی ...

.

.

.

نگهدار تولد یکی از دوستات بکن تو پاچش


تگ:
رقص مرگ ^_^

اگه عاشق هستید به نکات زیر توجه کنید ...

به ادامه ی مطلب بروید ..


تگ:
رقص مرگ ^_^

الهییی اونی که دوسش داری تنهات بزاره ترکت کنه اگه الان نظر ندی ....


تگ:
رقص مرگ ^_^

استاد: وقتی بزرگ شوی چه میکنی؟

شاگرد: عروسی

استاد: نخیر منظورم اینست که چکاره میشوی؟

شاگرد: داماد

استاد: منظورم اینست وقتی بزرگ شوی چه میکنی؟

شاگرد: زن میگیرم

استاد: احمق، وقتی بزرگ شوی برای پدر و مادرت چه میکنی؟

شاگرد: عروس میارم

استاد:  لعنتی، پدر و مادرت در آینده از تو چی میخواهند؟

شاگرد : نوهقهقههنیشخند

 


تگ:
رقص مرگ ^_^

 

 

میلاد با سعادت منجی عالم گرامی باد ....


تگ:
رقص مرگ ^_^
جلوی خواهرزادم چایی با خرما گذاشتم ،
 
میگه دستت درد نکنه دايي جــون .. ایشالا خرمای خودتو بخورم

تگ:
رقص مرگ ^_^

 

حالا کدوم ماه هستی؟من بهمنم...


تگ:
رقص مرگ ^_^

ماشین لباسشویی خونمون خییییلیییییی پیشرفتست.

کاری به این نداره چه رنگی بهش لباس تحویل میدی

نگاه میکنه ببینه چه رنگی بهت میاد

همون رنگو بهت تحویل میده ! 


تگ:
رقص مرگ ^_^

یکی ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ

ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡ. ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻡ ﻭ ﺷﮑﻤﻤﻮ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ

ﺍﺯ ﺗﻮ ﺷﮑﻤﻢ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻣﺪ!

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﻬﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩ !

^_^


تگ:
رقص مرگ ^_^

ﺧﺎﻧﻤﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﻩ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺯﺍﺭ ﻣﯿﺰﺩﻩ: ﺩﺧﺘﺮﺍﺕ ﮐﻔﺶ ﻧﺪﺍﺭﻥ,

 

ﭘﺴﺮﺕ ﻟﺒﺎﺱ ﮔﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﻩ, ﺧﻮﺩﻡ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ;

 

ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﻟﮏ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﺮﺩﻩ

 

ﯾﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺑﯽ ﺟﻧﺲ ﺑﯿﺎﺭﻩ


تگ:
رقص مرگ ^_^

و تاکسی نشسته بودم صندلی عقب...

هوا گرم بود.

یه دختره کنارم بود.

بهم اشاره کردو گفت: میشه بکشی پایین؟؟

گفتم میخوای بخوری؟؟

گفت منظورم شیشه بود

گفتم بیشعور منم منظورم باد بود...

هیچی دیگه خفه شد

بیشعور خیلی منحرف بود!


تگ:
رقص مرگ ^_^

 

مامانم یه قابلمه جدید خریده،
بعد امروز به شوخی گفتم اگه توش خط بندازم چی کار میکنی
بر گشت گفت :هیچی فقط یکی مثل همون خط تو صورتت میندازم...
من 
روحیه عاطفی مادرانه 
سازمان حمایت از کودمان بی سرپرست 

 


تگ:
رقص مرگ ^_^

با رفیقم داشـتیم مـیرفتیم جـلو درشون، کـار داشـت...

بـعد،رسـیدیم جـلو در گـفت: حـرکـتو نـگا! مـرگه مـن نـگا کـن ایـنجارو ...

رفـیقم زنـگه خونشونو زد بـعد آبجیش آیفونو بـرداشـت ...

قـبل از ایـنکه آبجیش چـیزی بـگه سـریع گُفت: کـیه؟ 

آبـجیشم هـُول کـرد گـُفت :مـَنم 

بـعد سـریع درو بـاز کـرد 

خـدا وکـیلی نـیم سـاعـت دراز کـشیده بـودیم تـو پـیاده رو داشـتیم قـهقهه مـیزدیـما ..!


تگ:
رقص مرگ ^_^

 پارسال رفته بودیم تفریح بیرون بچه ها هم مشغول بازی بودن خواهر زادم که 3 سالش بود یهو گفت بچه ها بیاین سوسک پیدا کردم

همه بچه ها دوان دوان رفتن سوسکو ببینن....

یه هویی گفت سوسکو بکشم؟؟؟

برادر زادم که 4 سالش بود گفت نه گناه داره آخه اونم مثل تو یه حیوونه...

مارو میگی مردیم از خنده...


تگ:
رقص مرگ ^_^
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ پسره ﺑﻮﺩ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻤﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ پسره ﭘﯿﭽﻮﻧﺪ ﺭﻓﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ.
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭﻣﯿﮕﻔﺖ:
"ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺩﺭﻭﻏﻪ) '':
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺚ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ) '':
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻢ؛ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ؛ ﺁﺷﻐﺎﻝﺑﺎﺷﻢ؛ ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ...
ﻣﻦ 
.
.
.
.
.
بازم من

تگ:
رقص مرگ ^_^

یارو قیافشو از نمای دور ببینی یاد ارواح خبیثه میفتی!
بعد نوشته:نمیدانم کدامین مانع مرا از تو دور کرده؟؟.
آخه لامصب تو خود مانعی
اعتماد به نفس تو رو اگه کقتار داشت الان طاووس بود!!!


تگ:
رقص مرگ ^_^

برای تا ابد ماندن باید رفت ...

 

گاه به قلب کسی و گاه از قلب کسی

 

نیلوفر بهزاد(یکی از عزیز ترین دوستانم)


تگ:
رقص مرگ ^_^


انواع مرد: اروپایی:یه زن داره

 

یه دوست دختر(زنشو بیشتر از دوست دخترش دوست داره

 

) امریکایی: یه زن داره

 

یه دوست دختر(دوست دخترشو بیشتراز زنش دوست داره)

 

ایرانی:یه زن داره سی تا دوست دختر(ننه اش رو از همه بیشتر دوست داره)

 

....................................................

 

زن خوب تو دنیا مثلا دایناسوره که نسلش منقرض شده ،

 

ولی مرد خوب مثل سیمرغ ، که از اول هم افسانه بوده


تگ:
رقص مرگ ^_^

 

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺴﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﮐﻤﻪ ﯼ ﭘﯿﺮﻫﻨﺸﻮﻧﻮ ﺗﺎ

ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻧﺎﻓﺸﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﯽ

ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺪﯼ

ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

 

 


تگ:
رقص مرگ ^_^
صبح كه از خواب پریدم اولين سوالي كه برام پيش اومد اين بود كه من الان كجام؟ يه كم كه دقت كردم فهميدم مامانم اتاقم رو تميز كرده
تگ:
رقص مرگ ^_^

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎﺷﻮﻥ:
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ : ﻣﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ؟!
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ : ﻣﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﻋﺮﻭﺳﯽ؟!
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮﻭﺳﯽ : ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ؟ :|

**************************************

اعتراف می کنم موقعی که بچه بودم می خواستم برم دستشویی
تلویزیون رو خاموش میکردم تا کارتون تموم نشه
و بعدش که میومدم گریه میکردم به مامانم میگفتم
کاره تو بود روشن کردی کارتون تموم شد !


تگ:
رقص مرگ ^_^

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 34
بازدید هفته : 42
بازدید ماه : 49
بازدید کل : 3131
تعداد مطالب : 56
تعداد نظرات : 52
تعداد آنلاین : 1